Reglement Sportgala 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement met betrekking tot de sportverkiezing van het jaar in de gemeente Veldhoven. Deze verkiezing wordt gehouden in 4 categorieën:

1) Sportman

2) Sportvrouw

3) Talentvolle jeugdsporter.

4) Sportploeg

 

Commissies.

De adviescommissie bestaat uit de bestuursleden van Stichting Sportgala Veldhoven.

 

De selectiecommissie bestaat uit 5 onafhankelijke personen die de 3 genomineerden én de uiteindelijke winnaar per categorie bepalen.

 

Aanmelden kandidaten voor nominatie.

De sportverenigingen, - organisaties én de inwoners van de gemeente Veldhoven worden in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te dragen in de betreffende categorieën via de website van het Sportgala Veldhoven:

www.sportgala-veldhoven.nl

Het voordragen van een kandidaat dient door middel van een daarvoor bestemd (online) aanmeldingsformulier te geschieden en wel vóór een door de organisatie te bepalen datum. Voordrachten dienen (op basis van een format) voorzien te zijn van een onderbouwde motivatie en van contactgegevens voor nadere informatie. Daarnaast dienen zoveel mogelijk foto’s (digitaal), mediaberichten (links naar bijvoorbeeld persberichten), standenlijsten en dergelijke mee te worden gestuurd. 

 

 

Criteria voor nominatie.

 

Sportman en –vrouw

 

 • De sport(st)er, valide of invalide, dient een tak van sport te beoefenen die onder auspiciën van een door NOC *NSF of UDO erkende sportbond of –organisatie valt   en uit te komen in een seniorencompetitie in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven
 • De sport(st)er, valide of invalide, dient een of meer opmerkelijke sportprestatie(s) (geen clubkampioenschap) te hebben geleverd.
 • Gebondenheid aan Veldhoven.
  De sport(st)er dient woonachtig te zijn in de gemeente Veldhoven of lid te zijn van een Veldhovense sportorganisatie in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven 

 

Sporttalent

 •  De sport(st)er, valide of invalide, dient een tak van sport te beoefenen die onder auspiciën van een door NOC*NSF of UDO erkende sportbond of organisatie valt en heeft in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven een leeftijd van maximaal 18 jaar. 
 • De sport(st)er, valide of invalide, dient een of meer opmerkelijke sportprestatie(s) (geen clubkampioenschap) te hebben geleverd.
 • Gebondenheid aan Veldhoven.
  De sport(st)er dient woonachtig te zijn in de gemeente Veldhoven of lid te zijn van een Veldhovense sportorganisatie in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven 

Sportploeg

 • De sportploeg, valide of invalide, dient een tak van sport te beoefenen die onder auspiciën van een door NOC*NSF of UDO erkende sportbond of –organisatie valt  en uit te komen in een junioren- of seniorencompetitie in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven.
 • Een sportploeg bestaat uit minimaal twee personen
 • De sportploeg dient een of meer regionale, nationale of internationale sportprestatie(s) te hebben geleverd of kampioen te zijn geworden in zijn klasse. 
 • Gebondenheid aan Veldhoven
  De ploeg behoort tot een binnen de gemeente Veldhoven gevestigde sportorganisatie in het betreffende jaar van het Sportgala Veldhoven. 

Overige criteria.

 • Sport(st)er en/of sportploeg heeft zowel in het kader van zijn/haar sportbeoefening alsmede in het maatschappelijk leven een voorbeeldfunctie.
 • Alle sportprestaties zijn behaald binnen het betreffende jaar van Sportgala Veldhoven (1 januari tot en met 31 december)
 • Voor zover niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan voor uitzonderlijke sportprestaties een uitzondering worden gemaakt. Dit altijd ter beoordeling van de adviescommissie. 

 

 

In voorkomende zaken waarin dit reglement niet, of niet naar behoren voorziet, geldt de beslissing van het bestuur van het Sportgala Veldhoven.  Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.